SI

SI

mércores, 14 de maio de 2014

DESCRICIÓN DO PROGRAMA


NO SEGUINTE VÍDEO O DOUTOR VALENTÍN FUSTER EXPLICA EN QUÉ CONSISTE O PROGRAMA SI!Como ben sabedes, na actualidade a enfermidade cardiovascular continúa sendo a principal causa de morte no mundo. Os factores de risco cardiovascular preséntanse cada vez a unha idade mais temperá, facendo que as actividades preventivas e de promoción da saúde se focalicen na infancia. Numerosos estudos demostran que estes factores pódense combater nos nenos mediante intervencións escolares. Ao mesmo tempo, os datos demostran que existe unha persistencia dos estilos de vida pouco saudables (sedentarismo, consumo de tabaco, etc.) que comezan na infancia e se perpetúan ata a vida adulta. Por todo isto unha das principais medidas de prevención é actuar dende a infancia e así lograr que se adopten hábitos de vida saudables que permitan o desenvolvemento dunha vida sá e plena.


A Fundación SHE (Science, Health and Education) desenvolveu o Programa SI! baixo o convencemento de que a mellor maneira de prever a enfermidade cardiovascular e mellorar a calidade de vida nas persoas adultas é a prevención dos seus factores de risco grazas á adquisición de hábitos de vida saudable. Educando non só en coñecementos, senón en valores e actitudes de respecto á saúde, como fundamentos básicos para a adquisición de condutas saudables que perduren durante toda a vida.
Na páxina seguinte podedes atopar mais información: 


Ningún comentario:

Publicar un comentario